سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد

سیستم یکپارچه شهرسازی و در آمد

سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد :

سیستم یکپارچه شهرسازی و در آمد، یک سامانه آنلاین است که به منظور ارائه خدمات شهری به شهروندان و متقاضیان در زمینه های مختلف شامل  پرداخت عوارض نوسازی، پرداخت عوارض صنفی، پرداخت عوارض ساخت و ساز، صدور پروانه ساخت و ساز، پیگیری درخواست های مختلف و …  طراحی شده است .

 

سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد:

سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد، یک سامانه مدیریت شهری است که از طرح‌های نوسازی و ساخت و ساز در شهر استفاده می‌کند. این طرح‌ها   با توجه به نقش و اولویت هر منطقه در شهر، تعداد و نوع طرح‌های نوسازی و ساخت و ساز را تعیین می‌کنند. با اجرای این طرح‌ها، عوارض نوسازی و   ساخت و ساز به دست می‌آید که برای تامین هزینە های نظام مالى دولت استفاده می‌شود.

بعضی از امکانات سامانه يكپارچه شهرسازى و درآمد عبارتند از:

 1. تعیین نقش و اولویت هر منطقه در شهر

تعیین نقش و اولویت هر منطقه در شهر، به عهده برنامه‌ریزان شهری است. برای این کار، باید به معیارهای مختلفی نظیر تراکم جمعیت، توسعه صنعتی، توسعه فضای سبز و … توجه کرد و با توجه به این معیارها، مناطق شهری را اولویت‌بندی کرد.با توجه به اینکه سیستم یکپارچه شهرسازی، باید به صورت هماهنگ و یکپارچه در سطح شهر عمل  کند، بنابراین تعیین نقش و اولویت هر منطقه در شهر، می‌تواند به بهبود عملکرد سیستم یکپارچه شهرسازی کمک کند.

 1. تعیین تعداد و نوع طرح‌های نوسازی و ساخت و ساز

طرح‌های نوسازی و ساخت و ساز در سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد، به منظور بهبود شرایط شهری و افزایش درآمد شهر، اجرا می‌شود. این طرح‌ها، شامل نوسازی و بازسازی خیابان‌ها، پارک‌ها، میدان‌ها، محلات و … می‌شود1.

 1. جمع آوری عوارض نوسازی و ساخت و ساز

عوارض نوسازی و ساخت و ساز، شامل بدهی عوارض نوسازی، بدهی عوارض صنفی و بدهی عوارض پسماند می‌شود.

برای پیگیری بدهی عوارض نوسازی، بدهی عوارض صنفی، پایش قبوض نوسازی و صنفی و پایش سوابق پرداخت نوسازی و صنفی، سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد به کار می‌رود.

 1. تامین هزینه های نظام مالى دولت

به عنوان یک سامانه مرکزی، سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد، برای مدیریت و پایش عوارض نوسازی و ساخت و ساز، بدهی عوارض نوسازی، بدهی عوارض صنفی، پایش قبوض نوسازی و صنفی و پایش سوابق پرداخت نوسازی و صنفی است.

 1. کاستی بوروکراسى در فعاليت های دولتى

بوروکراسی به معنای تعداد زیادی از مراحل و مراجعات بی‌مورد و غیرضروری است که در فعالیت‌های دولتی اتفاق می‌افتد. در رابطه با سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد، بوروکراسی ممکن است باعث تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی و صنفی شود. همچنین، بوروکراسی ممکن است باعث کاهش کارایی و افزایش هزینه‌های دولت شود1.

 1. كنترل قابل قبول تغيرات نظام مالى دولت

کنترل قابل قبول تغییرات نظام مالی دولت به معنای این است که نظام مالی دولت باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند

تغییرات را به خوبی پذیرفته و اجرا کند.

 1. بهبود روابط عمومى بین دولت و مشترکین خدمات عمومى

بهبود روابط عمومی بین دولت و مشترکین خدمات عمومی، به معنای ارتقای کیفیت خدمات و ارتباطات دولت با مردم است. برای این منظور، لازم است که دولت، با ارائه خدمات به مشترکین خود، به گونه‌ای عمل کند که اعتماد مردم به آن افزایش یابد.

 1. بهبود رابطە بین دولت و صنف های مختلف

با توجه به اینکه صنف‌های مختلف در زمینه ساخت و ساز، برقراری تأسیسات، نظارت بر ساختمان‌ها و … فعالیت دارند، لذا بهبود رابطە بین دولت و صنف‌های مختلف در این زمینە، می‌تواند باعث بهبود کیفیت خدمات شهری و درآمد شهرداری شود.

 

اهداف

سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد:

این سیستم  با هدف ایجاد توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، بهینه‌سازی منابع شهری و توازن در توسعه شهرها طراحی شده است. به طور کلی، سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد با استفاده از ماژول‌های مختلف، امکانات مختلفی را برای شهروندان فراهم می‌کند. برخی از این ماژول‌ها عبارتند از:

 1. مالی :

ماژول مالی، یکی از ماژول‌های سیستم یکپارچە شهرسازی است که به منظور ارائە خدمات مالی و امور مالیاتی شهرداری، طراحی و پیادە سازی شده است. این ماژول، شامل زیرساخت‌های مالی، حسابداری، بودجە‌بندی و … است.

 1. نوسازی :

ماژول نوسازی، یکی از ماژول‌های سیستم یکپارچە شهرسازی است که به منظور بهبود و نوسازی زیرساخت‌های شهری، طراحی و پیادە سازی شده است. این ماژول، شامل زیرساخت‌های نوسازی و بازسازی ساختمان‌های فرسودە، تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال آب و برق، تعمیرات و نگهداری خطوط ارتباطات و … است.

 1. عوارض :

ماژول عوارض، یکی از ماژول‌های سیستم یکپارچە شهرسازی است که به منظور جمع‌آوری عوارض و مالیات‌های شهرداری، طراحی و پیادە سازی شده است. این ماژول، شامل زیرساخت‌های جمع‌آوری عوارض، حسابداری

و … است.

 1. پروانه :

ماژول پروانە، یکی از ماژول‌های سیستم یکپارچە شهرسازی است که به منظور ارائە خدمات پروانە‌داری و نظارت بر پروانە‌های شهر، طراحی و پیادە سازی شده است. این ماژول، شامل زیرساخت‌های نظارت بر پروانە‌های شهر، حفاظت از پروانە‌های شهر، جمع‌آوری اطلاعات پروانە‌های شهر و … است.

 1. پایگاه داده شبکه توزیع :

این ماژول، به نظارت و کنترل قطعات شبکه توزیع آب، برق، گاز و فاضلاب می‌پردازد.

در سیستم یکپارچە شهرسازی، ماژول پایگاه دادە، برای جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات مورد نیاز در سایر ماژول‌های این سامانە طراحی و پیادە سازی شده است. این ماژول، شامل زیرساخت‌های جمع‌آوری، نگهداری و به روز رسانە اطلاعات است.

بنابراین، ماژول پایگاه دادە شبکە توزیع و درآمد، به عنوان یک ماژول جدید در سامانە یکپارچە شهرسازی، توسط شرکت‌های توسعە دەنده این سامانە، طراحی و پیادە سازی خواهد شد.

 1. پایگاه داده زیرساخت‌های شبکه توزیع:

این ماژول، به نظارت و کنترل زیرساخت‌های شبکه توزیع آب، برق، گاز و فاضلاب می‌پردازد.

در سامانە یکپارچە شهرسازی، پایگاه دادە زیرساخت‌های شبکە توزیع و درآمد، به منظور جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات مورد نیاز در زیرسامانە‌های شبکە توزیع و درآمد، طراحی و پیادە سازی شده است.

برای رسیدن به هدف درآمدزایی، سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد با استفاده از ماژول درآمدها، به نظارت و کنترل درآمدهای شهرداری‌ها می‌پردازد.

نقش سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد در توسعه پایدار شهری:

سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد با توجه به اینکه بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهری از اصلی‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی کشور است، با هدف ساده‌سازی فرآیندهای اجرایی و کاهش بوروکراسی‌های اداری، خودکار سازی فرآیندها، ایجاد شفافیت و سرعت در ارائه خدمات به شهروندان، توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور پیاده‌سازی شده است¹

تأثیرات مثبت و منفی سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد بر شهروندان:

سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد باعث بهبود كيفيت زندگى شەروندان، كاستى هزینە های نظام مالى دولت، كاستى بوروكراسى در فعاليت های دولتى، كنترل قابل قبول تغيرات نظام مالى دولت، بهبود روابط عمومى بین دولت و مشتركین خدمات عمومى، بهبود رابطە بین

اصول و روش‌های پیاده‌سازی سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد:

چالش ها

سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد، با چالش‌هایی همراه است که باید به آن‌ها پاسخ داد. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

– تعیین نقش و اولویت هر منطقە در شەر

– تعیین تعداد و نوع طرح‌های نوسازی و ساخت و ساز

– جمع آوری عوارض نوسازی و ساخت و ساز

– تامین هزینە های نظام مالى دولت

– کاستی بوروکراسى در فعاليت های دولتى

– كنترل قابل قبول تغيرات نظام مالى دولت

– بهبود روابط عمومى بین دولت و مشترکین خدمات عمومى

– كنترل قابل قبول تغيرات نظام مالى صنف های مختلف

 راهکارها

برای پاسخ به این چالش‌ها، راهکار‌هایی نظیر:

– بهره گیری از سامانە يكپارچە شهرسازى و درآمد در کشورهای دیگر به عنوان الگو

– استفاده از فناوری‌های نوین در جمع آوری عوارض نوسازی و ساخت و ساز

– به کار گیری از فناوری‌های نوین در تامین هزینە های نظام مالى دولت

– استفاده از فناوری‌های نوین در کاستی بوروکراسى در فعاليت های دولتى

– استفاده از فناوری‌های نوین در كنترل قابل قبول تغيرات نظام مالى دولت

– استفاده از فناوری‌های نوین در بهبود روابط عمومى بین دولت و مشترکین خدمات عمومى

– استفاده از فناوری‌های نوین در بهبود رابطە بین دولت و صنف های مختلف

تجربه ها موفق در زمینه سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد :

به عنوان یک سامانه هوشمند، سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد در بسیاری از کشورهای دنیا پیاده‌سازی شده است. برای مثال، در کشور چین، سامانه يكپارچه شهرسازى و درآمد با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان، کاستی هزینه های نظام مالى دولت، کاستى بوروکراسى در فعاليت های دولتى، كنترل قابل قبول تغيرات نظام مالى دولت، بهبود روابط عمومى بین دولت و مشترکین خدمات عمومى، بهبود رابطە بین دولت و صنف های مختلف، بهبود رابطە بین صنف های مختلف با یکدیگر، كنترل قابل قبول تغيرات نظام مالى صنف های مختلف، بهبود رابطە بین صنف های مختلف با دولت و … پیاده‌سازی شده است .

نتیجه گیری :

سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد توسط بسیاری از شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور پیاده‌سازی شده است. سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد با توجه به اینکه بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهری از اصلی‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی کشور است، با هدف ساده‌سازی فرآیندهای اجرایی و کاهش بوروکراسی‌های اداری، خودکار سازی فرآیندها، ایجاد شفافیت و سرعت در ارائه خدمات به شهروندان، توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور پیاده‌سازی شده است.

 1. سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد چیست ؟

سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد، یک سامانه آنلاین است که به منظور ارائه خدمات شهری به شهروندان و متقاضیان در زمینه های مختلف تولید و ساخته میشود

 1. مزایا و معایب سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد چیست ؟

مزایا :

 • جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات مورد نیاز در زیرسامانە‌های مختلف
 • بهبود رابطە دولت و صنف‌های مختلف
 • کاهش هزینە‌های مالی و زمانی در اجرای پروژە‌های شهرسازی
 • بهبود کارآمدی در اجرای پروژە‌های شهرسازی
 • توسعە پایدار و هوشمند در شهر

معیاب  :

 • هزینە‌های بالای پروژە‌های شهرسازی
 • ناسازگاری با برخی از قوانین و مقررات کشور
 • ناسازگاری با برخی از فن‌آوری‌های موجود در کشور
 1. تجربه ها موفقی در زمینه سیستم یکپارچه شهر سازی و درآمد وجود دارد ؟

بله، تجربه های موفقی در زمینه سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد وجود دارد. برخی از نمونه‌های موفق عبارتند از سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد کرج، سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد اراک، سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد اهواز و سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد نیشابور1. همچنین، شرکت کیا کوشیار رایانه نیز در زمینه سیستم یکپارچه شهرسازی فعالیت دارد.

شهر هوشمند

شهر هوشمند به عنوان یک مفهوم نوین در حوزه شهرنشینی پایدار، نقش بسیار مهمی را در بهبود کیفیت زندگی شهروندان

ادامه مطلب