درباره ما

کیاکوشیار رایانه

شرکت کیاکوشیار رایانه پیشرو در ارائه خدمات شهری از سال 1394 تمرکز خود را در پیاده سازی رویکرد های نوین شهر هوشمند گذاشته است. این شرکت در بازه ای کوتاه توانست اعتماد برخی از شهرداری های بزرگ کشور را جلب کرده و همکاری بلند مدتی را با آنها طرح ریزی نماید.

تمرکز اصلی فعالیت های شرکت به ارائه راهکاری یکپارچه در بخش خدمات شهری از طریق نرم افزار سامانشهر است. پلتفرم نرم افزاری سامانشهر تحول عظیمی در مدیریت پروژه های شهری به حساب می آید. با تکیه بر توان مهندسان جوان و بهره گیری از تجربیات روز جهانی نرخ موفقیت پروژه های شرکت به طرز چشمگیری رو به افزایش است. تلاش تیم توسعه بر این بوده تا به کمک به روزترین و علمی ترین متدهای توسعه نرم افزار نیاز بازار و مشتریان شناسایی شده و برای برطرف کردن آنها برنامه های عملیاتی پیاده سازی گردد. ماموریت این شرکت فعالیت به عنوان هاب ارائه دهنده راهکار در بخش مدیریت شهری بوده و صرفا به ارائه نرم افزار ختم نمی شود و شهرداری های متعددی از خدمات مشاوره کیاکوشیار جهت بهبود فرایندهای مدیریت شهری، کارگزاری وصول مطالبات و ممیزی هوشمند بهره گرفته اند.

رویکرد دانش بنیان به حوزه ERP شهر هوشمند

سال شروع فعالیت : 1394

 

راهکار نرم افزاری سامانشهر در راستای شهر هوشمند