امکانات

مدیریت شهر هوشمند، راهی برای از بین بردن چالش ها

مدیریت پرونده

پرونده دیجیتال

کسب و پیشه (اصناف)

بازدید یکپارچه آتش نشانی

امور مهندسین ناظر

نوسازی

مدیریت کاربران

کمیسیون ماده 100

بازدید یکپارچه فضای سبز

بازدید تبلتی شهرسازی

شهرسازی

نقشه GIS

کمیسیون ماده 77

حفاری

درخواست عملیاتی

درآمد​ (خودکارسازی محاسبات)

داشبورد و گزارشات

کمیسیون ماده 7

ممیزی هوشمند املاک

ارائه خدمات آنلاین

سامانه درگاه اینترنتی

املاک و توافقات

بند 20 کمیسیون ماده 55

ابلاغ الکترونیک آراء

درخواست عملیاتی

قابلیت و راهکارها

ماشین حساب های محاسباتی

درخواست های عملیاتی (CRM)

مشاوره ممیزی هوشمند

زیر سیستم امضای دیجیتال

قابلیت کار با کلیه Device ها

مشاوره کارگزاری

فتوگرامتری

مشاوره نقشه برداری هوایی

محاسبه تخلفات ساختمانی​

میزبانی با پلتفرم متن باز

حسابرسی تغییرات

سرویس High Availability) HA)

پلیس ساختمان هوشمند

پرداخت الکترونیک